OPERATÍVNY LEASING

OPERATÍVNY LEASING NA MIERU PRE KAŽDÉHO

 

Prenechajte na nás starostlivosť
o váš vozový park.
Vyriešime všetko za vás.

Dlhodobý prenájom vozidla z autoparku je forma operatívneho leasingu s rozdielom, že nájomcovi je ponúknuté a následne poskytnuté dostupné vozidlo z nášho autoparku podľa špecifikácie nájomcu. Výhodou je, že na výrobu a dodanie vozidla od výrobcu nemusíte čakať. Dlhodobý prenájom vozidla je spravidla doplnený širokou škálou doplnkových služieb, ktoré si môže klient zvoliť sám rovnako ako pri operatívnom leasingu. Po skončení dlhodobého prenájmu zákazník vozidlo vracia leasingovej spoločnosti. 

Valeting fleet service ireland

 

Podmienky:

  1. Výhodná cena dlhodobého prenájmu v zmysle cenovej ponuky
  2. Dodávané vozidlo je vozidlo, ktoré je v autoparku, majetku prenajímateľa
  3. Dlhodobý prenájom vozidla sa považuje za nájom uzatvorený na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou dobou. Pri vrátení vozidla nájomcom je potrebné prenajímateľa informovať 3 dni pred termínom úhrady ďalšieho obdobia o vrátení vozidla, čiže nájomca má istotu, že vozidlo bude môcť v zmysle cenovej ponuky užívať dlhšiu dobu a podmienky a výhody nájmu mu budú zachované
  4. Nájomná zmluva sa vyhotovuje vždy najmenej na zaplatené obdobie
  5. Nájomné sa spravidla hradí vopred za užívané obdobie

x
„Stále sme tu Spolu a spolu to aj zvládneme" V nadväznosti na nariadenie Vlády SR zo 16. marca 2020, a šírenia sa vírusu Korona Covid 19 sme boli nútení prijať bezpečnostné opatrenia a čiastočne obmedziť fungovanie našej spoločnosti

od 31.3.2020 sme tu stále pre Vás pripravený Vám bezpečne a s novými opatreniami poskytnut Vozidlo

Naše opatrenia a ako fungujeme: Pretože sme si vedomí dôležitosti bezpečného kontaktu s našimi zákazníkmi, ochrana našich rodín, našich zamestnancov a samých seba, okamžite sme zaviedli najrôznejšie preventívne opatrenia, ktoré majú za cieľ zaistiť maximálnu ochranu zdravia: