Plnou parou vpred aj v roku 2020!

 

Za náš celý pracovný tím Vám želáme krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý Nový rok 2020! 

2020

Ďakujeme za Vašu priazeň a doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na tú ďalšiu v roku 2020!